We willen allemaal wel een beetje groener. Het wordt ook van ons verwacht. Verplichte energielabels en andere wet- en regelgevingen zorgen ervoor dat we met onze woning allemaal een steentje bijdragen aan een beter milieu. U wilt graag meedoen. Maar wat is slim. Isoleren of zonnepanelen?

Investeren

Dat u eerst moet investeren is een feit, u hebt echter niet de financiële mogelijkheden om beide opties uit te voeren. U zult een keuze moeten maken. In de regel is het slim om eerst te zorgen dat u uw energieverbruik vermindert om het vervolgens zelf te gaan opwekken. In dit geval zou dat dus betekenen dat u eerst gaat isoleren en pas daarna de zonnepanelen gaat plaatsen.

Drie-stappen-strategie

Om duurzaam te bouwen of verbouwen volgt u de Trias Energetica. Een drie-stappen-strategie die draait om het maken van een energiezuinig gebouw. Deze stappen zijn:

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. Isolatie van uw woning zou dus een heel goede eerste stap zijn.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen. Dit is de stap dat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van de fossiele brandstoffen om in de resterende behoeften te voorzien. Denk dan aan een warmtepomp bijvoorbeeld.

Opbrengst

Mooi plan natuurlijk, maar de keuze is ook afhankelijk van een aantal factoren. De financiën bijvoorbeeld. De opbrengst bij isolatie is namelijk hoger dan bij zonnepanelen. Voordat u daarom een keuze maakt is het raadzaam offertes op te vragen voor beide maatregelen. Zet daar ook de besparing tegenover. Dan weet u in hoeveel tijd u de investering hebt terugverdiend en of dat past in de plannen die u zowel op korte termijn als op lange termijn hebt.

Expert

Hebt u een nieuwbouwwoning, dan kan het zijn dat de isolatie van uw woning al op orde is en u niet eens een keuze hoeft te maken. Of uw woning voldoende geïsoleerd is, kunt u door een expert laten controleren. Het plaatsen van zonnepanelen is dan een goede stap in de richting van een energiezuiniger en dus groenere woning.

Terug naar overzicht / Vorig artikel - Volgend artikel