U moet er niet aan denken. Scheiden. Toch houdt slechts een op de drie huwelijken stand. Een scheiding heeft op veel vlakken impact. Maar wat betekent het eigenlijk voor de hypotheek?

Op het moment dat de woning op naam van één persoon staat en u bent niet getrouwd in gemeenschap van goederen, dan is deze persoon automatisch de eigenaar van de woning en kan deze in de woning blijven. De andere persoon zal - wanneer geen andere afspraken gemaakt worden - uit de woning moeten vertrekken.

Gedeelde hypotheekschuld
Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is er meer aan de hand. Op dat moment zijn beide bewoners eigenaar van de woning en dus ook eigenaar van elkaars bezittingen en schulden. Dus ook van de hypotheekschuld. Zodra u gaat scheiden zal de woning over beide partijen moeten worden verdeeld. Ook als de woning op naam van één persoon staat.

Verkopen woning
Zodra de woning op naam van beide bewoners staat, kan de woning worden verkocht of de ex-partner kan worden uitgekocht. Op het moment dat de woning wordt verkocht en er is sprake van overwaarde, dan gaat de bijleenregeling gelden. Dit houdt in dat de overwaarde voor een periode van drie jaar moet worden gebruikt voor het kopen van een nieuwe woning. Wanneer dit niet gebeurt, geldt voor dat bedrag geen hypotheekrenteaftrek. Hoeveel beide partijen van de overwaarde krijgen, wordt berekend naar eigendomsverhouding. Staat de woning onder water en wordt deze verkocht met onderwaarde, dan draaien beide partijen op voor de restschuld. Deze wordt evenredig verdeeld.

Uitkopen ex-partner
Wanneer een nieuwe lening wordt afgesloten om de ex-partner uit te kopen, of een deel van de bestaande lening wordt van de ex-partner overgenomen, dan is de andere partij verplicht de lening volledig en minimaal annuïtair af te lossen. Indien gekozen wordt voor een andere vorm, dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Voor het eigen deel gelden de bestaande regels, waarbij de partij niet verplicht is af te lossen, mits dat deel is afgesloten voor 1 januari 2013.

Afspraken maken
Op het moment dat de hypotheek op naam van beide bewoners staat, zijn beide bewoners ook verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheeklasten. Het is daarom belangrijk goede afspraken te maken en duidelijke regelingen te treffen. Kijk daarbij bijvoorbeeld naar wie er in de woning blijft wonen en het inkomen van beide partijen. Het kan echter voorkomen dat de ex-partner niet mee wil of kan betalen. Schakel in dat geval juridische hulp in, wanneer praten niet meer helpt.

Terug naar overzicht / Vorig artikel - Volgend artikel