Het is een van de ergste nachtmerries van huiseigenaren: waterschade. Of het nu gaat om een lekkende leiding, een verstopte afvoer of een plotselinge overstroming, water kan aanzienlijke schade aanrichten aan je huis en bezittingen. Gelukkig bieden de meeste woningverzekeringen dekking voor bepaalde vormen van waterschade. 

Lekkende leidingen en gebroken pijpen

Een van de meest voorkomende vormen van waterschade in huizen wordt veroorzaakt door lekkende leidingen of gebroken pijpen. Hierbij gaat het om waterschade via water van binnenuit. In de meeste gevallen ben je hiervoor wel verzekerd. Als een leiding plotseling barst of een pijp begint te lekken en schade aan je woning veroorzaakt, kan je verzekering je helpen de kosten te dekken. Dit omvat meestal de reparatie van de leiding of pijp en de kosten voor het herstellen van eventuele schade aan muren, vloeren, plafonds en andere getroffen gebieden.

Schade door overstromingen

Heb je waterschade door water van de zijkant dan ben je hier doorgaans niet voor verzekerd. Dit is waterschade door bijvoorbeeld een overstroming. Als je in een gebied woont dat vatbaar is voor overstromingen, is het raadzaam om een aparte overstromingsverzekering te overwegen. Deze specifieke verzekering is bedoeld om schade te dekken die wordt veroorzaakt door overstromingen als gevolg van natuurlijke gebeurtenissen, zoals zware regenval of rivieroverstromingen. Het is belangrijk te investeren in een overstromingsverzekering als je het risico loopt op overstromingsschade, omdat dit type schade vaak groot is en daarmee ook kostbaar kan zijn. 

Schade door verstopte riolering

Een verstopte riolering kan ook waterschade in je huis veroorzaken. Gelukkig bieden sommige woningverzekeringen dekking voor dit soort situaties. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een overlopende toiletpot of een verstopte afvoerpijp die schade aan je woning veroorzaakt, helpt je verzekering de kosten van reparatie en herstel te dekken. 

In het algemeen bieden woningverzekeringen dekking voor bepaalde vormen van waterschade, zoals lekkende leidingen, gebroken pijpen en schade door verstopte riolering. Het is echter belangrijk te onthouden dat polissen verschillen. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar om te weten welke vormen van waterschade precies worden gedekt.