Al eerder werd gemeld dat de jubelton vanaf 2023 drastisch wordt verlaagd. Nu wordt ook de spreiding van het aantal jaren waarin de belastingvrije schenking kan worden uitgegeven verlaagd van drie naar twee jaar. 

De jubelton is een schenking van maximaal € 106.671 waarover geen belasting betaald hoeft te worden, mits het bedrag wordt besteed aan de koop of verbouw van een woning, het (deels) afbetalen van de (rest)schuld van de woning of het afkopen van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning. Eerder dit jaar is al besloten om de jubelton per 2023 drastisch te verlagen naar € 27.231. Daarmee is er geen onderscheid meer tussen de jubelton en de al bestaande verhoogde vrijstelling en wordt de jubelton vanaf 2024 helemaal afgeschaft.

Tot op heden mag de schenking over drie jaar verspreid worden gegeven. Ook dat wordt met een jaar ingekort. Wanneer je dit jaar dus nog besluit een schenking te doen, dan moet deze binnen twee jaar volledig zijn gegeven. Heb je in 2021 een schenking gedaan, dan blijft de termijn van drie jaar nog wel van kracht. Ben je van plan je kind een schenking te doen, houd er dan rekening mee dat je in datzelfde jaar niet ook de eenmalige belastingvrije schenking of de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677 mag geven aan datzelfde kind. Het is wel mogelijk een deel van de schenking te gebruiken voor iets anders dan de woning. 

Het doel van het afschaffen van de jubelton is het vergroten van de gelijke kansen op de woningmarkt en het voorkomen van het opdrijven van de huizenprijzen.