Met een tijdelijke arbeidsovereenkomst kun je een hypotheek afsluiten. Er zijn verschillende manieren om aan te tonen dat je een stabiel inkomen hebt. Je kunt een intentieverklaring opvragen bij je werkgever, maar ook zonder deze verklaring kun je met een tijdelijk contract een hypotheek krijgen.

Banken en andere geldverstrekkers willen zoveel mogelijk zekerheden voordat ze een hypotheek verstrekken. Ze verstrekken maximaal 100% van de marktwaarde van de woning aan hypotheek en ook wat betreft het inkomen willen ze zekerheden. Het liefst verstrekken ze een hypotheek aan jou als je een vast contract hebt bij jouw werkgever. Tot een paar jaren geleden was het lastig om een hypotheek te krijgen met een tijdelijk contract. Als de werkgever geen intentieverklaring kon of wilde afgeven, viel je wens om een huis te kopen in duigen. Nu is er meer mogelijk.

Wat houdt een intentieverklaring in?

Uit deze verklaring blijkt dat jouw werkgever de intentie heeft om jouw tijdelijke arbeidsovereenkomst om te zetten naar een vast contract zodra de einddatum bereikt is. Met deze verklaring op zak heb je nog steeds geen 100% toezegging dat je contract ook echt wordt omgezet naar vast. Het volgende voorbehoud wordt vaak in de intentieverklaring opgenomen: ‘Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd...’. Voor een hypotheek is deze verklaring voldoende.

De geldverstrekker gaat uit van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaren

Als je vaak wisselt van werkgever, wil dat nog niet zeggen dat je geen stabiel inkomen hebt. Geldverstrekkers kunnen voor het bepalen van de hoogte van je inkomen ook uitgaan van het gemiddelde van de afgelopen drie jaren. Het inkomen in het laatste jaar mag niet lager zijn dan het gemiddelde, anders wordt gerekend met het inkomen over het laatste jaar. In de tweede helft van het jaar wil de geldverstrekker vaak ook cijfers zien over het eerste half jaar van het lopende kalenderjaar.

Laat een arbeidsmarktscan maken

Met een arbeidsmarktscan kun je als flexwerker je inkomen en je kansen op de arbeidsmarkt aantonen. Een voorwaarde is wel dat je minimaal 12 maanden hebt gewerkt in de afgelopen 14 maanden. De scan geeft inzicht in jouw verdiencapaciteit. Er wordt dus ingeschat wat jij de komende jaren kunt verdienen op basis van je profiel.

Een andere optie is de perspectiefverklaring

Ook hierbij wordt er gekeken naar het arbeidsperspectief en het inkomen van nu. Een aantal uitzendorganisaties werkt met een perspectiefverklaring. De uitkomsten zijn mede afhankelijk van een gesprek met de beoordelaar. Deze verklaring is opgesteld om werknemers van uitzendorganisaties eenvoudiger aan een hypotheek te helpen. In eerste instantie is het als een test uitgevoerd, maar omdat de uitkomst goed was is de perspectiefverklaring actief gebleven.

Laat het feit dat je geen vast contract hebt je dus niet afschrikken bij het kopen van een huis. Tegenwoordig kijken banken verder dan alleen het wel of niet verlengen van een tijdelijk contract.