Mag een makelaar zomaar een kopie maken van mijn paspoort?

Margadant Makelaardij: "Ja, dat mag. Het is echter een terechte vraag. Het afgeven van uw paspoort werkt identiteitsfraude immers in de hand. Het is daarom verstandig nooit zomaar uw paspoort af te geven en te weten welke instanties om een kopie van uw paspoort of id-bewijs mogen vragen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De makelaar die u bijstaat tijdens de aan- of verkoop van uw huis is volgens de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht onderzoek te doen naar de identiteit van de partijen waaraan hij diensten gaat verlenen. In deze wet staat tevens dat de makelaar geen werkzaamheden mag verrichten voor of diensten mag verlenen aan anonieme klanten. Door het kopiëren van een rijbewijs, paspoort of id-kaart of door het overnemen van de voor de makelaar relevante gegevens, voldoet de makelaar aan zijn plicht. De gegevens die hij over u heeft verzameld, worden vervolgens vijf jaar bewaard.

De makelaar is verplicht de volgende gegevens te verzamelen:

  • Geslachtsnaam
  • Voornamen
  • Geboortedatum
  • Adres en woonplaats/plaats van vestiging
  • Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het document waarmee de identiteit geverifieerd is

Wanneer de makelaar niet met een persoon maar met een bedrijf van doen heeft, kan het voorkomen dat er meer gegevens worden opgevraagd.

Cliëntonderzoek

Zoals gezegd moet de makelaar volgens de Wwft onderzoek doen naar alle partijen waaraan hij diensten verleent. Niet alleen de klant, maar ook de wederpartij wordt onderzocht. Dit zogenoemde cliëntonderzoek vindt pas plaats op het moment dat de koopovereenkomst tot stand wordt gebracht. Op het moment dat de koopovereenkomst wordt getekend, moet de identiteit van de verkopende partij bekend zijn.

Op basis van de wet Wwft mag de verkoopmakelaar met u afspreken dat uw gegevens worden doorgestuurd naar de aankoopmakelaar. Op die manier hoeft u niet langs twee verschillende makelaarskantoren, maar kunnen de makelaars wel allebei voldoen aan hun wettelijke verplichting."