Een eigen woning is een kostbaar bezit dat je natuurlijk goed verzekert. Welke verzekeringen heb je nodig om jezelf te beschermen tegen kostbare schades aan of door jouw woning? Wij leggen het uit.

Er zijn gevaren die je wel moet verzekeren, omdat ze te zwaar zijn om zelf te dragen. De woning kan bijvoorbeeld verwoest raken door een brand of door storm raakt het dak zwaar beschadigd. Ook de spullen in je huis kunnen beschadigd raken met een kostenpost van duizenden euro’s tot gevolg. Onderschat ook niet het gevaar voor schade door jouw woning aan anderen. De kans daarop is klein, maar als het gebeurt kunnen de financiële gevolgen groot zijn. De belangrijkste verzekeringen bespreken we.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering staat ook wel bekend als de brandverzekering voor de woning, maar de dekking is veel ruimer dan dat. De verzekering keert bijvoorbeeld ook uit bij schade door storm, inbraak, blikseminslag en verschillende soorten van waterschade. Door bijvoorbeeld een inbraak kan de braakschade (schade veroorzaakt om de woning binnen te dringen) al oplopen tot meerdere duizenden euro’s. Het gevaar van brand is veruit het grootste gevaar. Na het uitbreken van een brand kan de woning binnen een kwartier volledig verwoest raken. Ook als het lukt om een kleine brand te blussen zijn de schadelasten mogelijk hoog door vuur, rook en bluswater.

Een opstalverzekering wordt ook verplicht gesteld door de bank waar je de hypotheek voor de woning hebt afgesloten. De notaris zal je hierop wijzen bij het tekenen van de hypotheekakte.

Inboedelverzekering

De opstalverzekering verzekert het huis en de inboedelverzekering verzekert de spullen in het huis die niet vastzitten aan het huis. De dekking is vergelijkbaar met de opstalverzekering, maar dan voor de losse spullen in huis. Een kast is verzekerd als inboedel, behalve als de kast vastzit aan het huis (inbouwkast). In dat geval is het een onderdeel van de opstal, en dus verzekerd in de opstalverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering keert schade aan anderen uit, veroorzaakt door jou en waar jij voor verantwoordelijk bent. Schade veroorzaakt aan anderen door de woning, is op deze polis verzekerd. Bij een heftige storm schiet bijvoorbeeld de dakkapel los van het dak en valt op de auto van de buurvrouw. Dit soort schades veroorzaakt door jouw huis zijn verzekerd.

Overlijdensrisicoverzekering

Aan de hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Deze verzekering keert uit bij overlijden van een van de kostwinners vóór het bereiken van de einddatum van de verzekering. Dit is een financieel vangnet bij het vroeg overlijden van de eigenaren van het huis. Met de uitkering kunnen de achterblijvers de hypotheek volledig of voor een deel afbetalen. Met de uitkering wordt voorkomen dat de nabestaanden de hypotheeklasten niet kunnen betalen.

Gekoppeld aan de hypotheek kun je ook nog een woonlastenverzekering afsluiten. Deze keert uit als je arbeidsongeschikt raakt of als je door onvrijwillige werkloosheid de hypotheeklasten niet meer kunt betalen.

Rechtsbijstandverzekering

Bij een geschil kun je met de rechtsbijstandverzekering de mogelijke juridische kosten betalen. Het kan gaan om een zaak die je zelf begint tegen een ander of je wordt door iemand aangesproken en voor de rechter gedaagd. Het kan gaan om een geschil rondom de eigen woning. Je wilt bijvoorbeeld de gemeente aanspreken voor financiële schade door een fout met een vergunning.

Jouw adviseur kan jou vertellen wat de meest noodzakelijke verzekeringen zijn voor jouw (woon)situatie..