Na een sterke stijging van de hypotheekrente in 2022, zijn de hypotheekrentes in 2023 stabiel gebleven. Begin juli was er toch weer een stijging van de rentestand bij sommige banken. Door een stijgende rente daalt het bedrag dat je maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Hoe zit dat precies?

Online kun je berekenen wat je op basis van je inkomen ongeveer aan hypotheek kunt krijgen. Voor een nauwkeurige berekening maak je een afspraak met een hypotheekadviseur. Ga niet uit van een online berekend bedrag in jouw zoektocht naar een koopwoning. Na een adviesgesprek met de adviseur weet je wat je kunt bieden en kun je gericht zoeken naar een (volgende) koopwoning.

Waar is de maximale hypotheek van afhankelijk?

De belangrijkste factor bij het berekenen van de maximale hypotheek is de hoogte van het inkomen. Door een stijging van het inkomen kun je meer aan hypotheek krijgen. Er zijn ook andere factoren die een grote invloed hebben. Het hebben van schulden of het moeten betalen van alimentatie verlaagt de maximale hypotheek. Ook het privé leasen van een auto zorgt voor een verlaging van het maximale leenbedrag. De rentestand op dat moment heeft ook invloed, net als de gekozen rentevaste periode.

Hoe zorgt een hogere hypotheekrente voor een lagere maximale hypotheek?

Banken en hypotheekadviseurs hebben een berekeningsmethode waarmee het maximale hypotheekbedrag voor jou kan worden bepaald. Het uitgangspunt is het bruto inkomen. Samen met nog andere factoren wordt berekend wat jij beschikbaar hebt om uit te geven aan hypotheeklasten. Door een hogere rente gaat een groter deel van jouw bestedingsruimte op aan rentelasten. Wat jij aan rente uitgeeft, kun je niet meer besteden aan aflossingen. Een logisch gevolg is dat je minder kunt lenen. Jouw hypotheekadviseur kan samen met jou bepalen wat de verstandigste strategie is bij het kiezen van een rentevaste periode. Deze keuze heeft namelijk ook weer invloed op wat je maximaal kunt lenen.

Je maximale hypotheek verhogen kan op meerdere manieren

Er zijn manieren om zelf invloed uit te oefenen op wat je aan hypotheek kunt krijgen met jouw inkomen. Lees de volgende tips door, voordat je een hypotheek gaat aanvragen:

  • Krijg inzicht in jouw BKR registraties – Bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) heb je het recht om jouw gegevens op te vragen. Dit kun je via de website van het BKR regelen. Openstaande leningen, maar ook een privé lease contract en zelfs het maximale bedrag dat jij rood mag staan bij de bank (ook als je hier geen gebruik van maakt) hebben invloed op jouw maximale leencapaciteit.
  • Financier verduurzaming – Je kunt maximaal de getaxeerde woningwaarde financieren in een hypotheek. Wil je echter investeren in verduurzaming van de woning, dan heb je meer financieringsruimte. Mits je inkomen dat toelaat kan je tot 106% van de woningwaarde lenen.
  • Wist je dat je jouw eindejaarsuitkering en het vakantiegeld mee kunt nemen in de berekening van je maximale hypotheek? In sommige gevallen kun je zelfs een overwerkvergoeding meenemen.
  • Breek jouw telefoonabonnement open – Een abonnement waarbij een 'gratis' telefoon zit, zorgt voor een BKR registratie als de telefoon meer waard was dan €250 bij het afsluiten. Heb je een dergelijk abonnement? Neem dan contact op met jouw telecomprovider om de restantschuld in één keer te betalen. Door deze actie wordt de lening op jouw naam beëindigd.

Laat je altijd goed adviseren over de voor jou meest geschikte hypotheekvorm.