Wellicht heb jij hem al ontvangen. Zo niet, dan komt hij zeker deze maand op je (digitale) deurmat vallen. De WOZ-beschikking. Het kan zijn dat jij het niet eens bent met deze door de gemeente afgegeven waarde. Je kunt dan bezwaar aantekenen. Maar is dat in alle gevallen gunstig?

Waardebepaling

De WOZ-waarde. De waarde die jouw gemeente geeft aan jouw woning. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van, onder andere, de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in jouw omgeving. Ook wordt rekening gehouden met de oppervlakte, inhoud en het bouwjaar van de woning. Op basis van de WOZ-waarde wordt bepaald hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) je jaarlijks moet betalen, ook de gemeentelijke heffingen en belastingen worden hierop gebaseerd. De belastingdienst gebruikt deze WOZ-waarde voor het bepalen van het eigenwoningforfait.  

Bezwaar

Het is algemeen bekend dat gemeenten in de regel erg ruim kunnen zitten met hun schatting. Daarnaast wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar specifieke aanpassingen die jij aan de woning hebt gedaan. Je kunt daarom bezwaar maken tegen de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde om zo het bedrag van de belastingen en heffingen te verlagen.

Gunstig

Maar is verlaging van de WOZ-waarde altijd gunstig? Nee, niet altijd. In sommige gevallen is een hoge WOZ-waarde juist heel gunstig. Heb je bijvoorbeeld verhuisplannen, dan is een hoge WOZ-waarde een groot voordeel. Een huis dat hoger wordt gewaardeerd is meer waard op de woningmarkt. Het kan ook zo zijn dat je met een hogere WOZ-waarde korting krijgt op je hypotheekrente; de zogenoemde rentekorting.

Rentekorting

Rentekorting wordt gegeven op het moment dat jouw hypotheekschuld kleiner wordt ten opzichte van de waarde van je woning. Op het moment dat de WOZ-waarde stijgt, is jouw woning dus meer waard geworden en loopt de bank minder risico op jouw hypotheekschuld. Dat kan worden beloond met een korting op de hypotheekrente. Wanneer jouw WOZ-waarde is gestegen loont het de moeite uit te zoeken hoe hoog jouw rentekorting is. Vervolgens kun je gaan uitzoeken wat voordeliger uitpakt: de rentekorting of verlaging van de gemeentelijk heffingen en belastingen.

Heb je jouw WOZ-waarde ontvangen en is deze aan de hoge kant, dan is het raadzaam uit te zoeken of bezwaar hiertegen maken wel de voordeligste optie is.