We weten allemaal dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Zolang er niets kapot gaat, is er echter niets aan de hand. Er ontstaat pas een probleem op het moment dat er schade aan de onderdelen ontstaan die asbest bevatten. Daarom moeten we er helemaal van af.

Verboden

Dat zegt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Zij kwam met een wetsvoorstel waarin zij stelt dat asbest in Nederland na 2024 verboden moet zijn. De Tweede Kamer stemde met brede steun in met dit wetsvoorstel. Ondanks dat er al sinds 1993 een verbod geldt op het gebruik van asbest bij de bouw van woningen, zijn er nog veel woningen die - met name in de daken - asbest bevatten. In totaal gaat het om 80 miljoen vierkante meter aan daken waar asbest in verwerkt is. De daken zijn daarmee de grootste bron van vervuiling als het gaat om het vrijkomen van asbestvezels in het milieu.

Vergoeding

Om de doelstelling te halen, moet een versnelling in het saneringsprogramma plaatsvinden. Het ministerie werkt om die reden samen met onder andere decentrale overheden en branchepartijen. Deze samenwerking moet zorgen voor een financiële impuls om de sanering (gedeeltelijk) te vergoeden. Particulieren en bedrijven kunnen gebruik maken van deze financiële middelen om hun dak asbestvrij te maken. Voor het vrijmaken van asbest wordt per vierkante meter € 4,50 uitgekeerd, met een maximum van € 25.000 per adres.

Verduurzaming

Daarnaast wordt de regering ook direct gevraagd te onderzoeken hoe asbestsanering gecombineerd kan worden met een algehele verduurzaming van de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen of verbetering van de isolatie van de woning. Allemaal met als doel deze woningen aantrekkelijker te maken op de woningmarkt.

In 2022 volgt een evaluatiemoment en wordt gekeken of het gestelde doel haalbaar is. Zoals het nu lijkt valt en staat het bij goede voorlichting voor bewoners met een asbestdak en voldoende financieringsmogelijkheden.